Donatie en Steun

Jaarverslagen

De stichting zal haar financiële verantwoording en verslag van activiteiten publiceren in jaarverslagen op deze website. De stichtin is nog niet voornemens om actief de wereld over te gaan. Via deze site houden we u op de hoogte. 

Hoe betalen we het?

RAWT is voor haar werkzaamheden volledig afhankelijk van  giften en donaties. Onze stichting is door de belastingdienst aangewezen als een algemeen nut beogende instelling (ANBI) (nr 855064687). Hierdoor kun jij en/of  jouw bedrijf de stichting een gewone of periodieke gift geven met belastingvoordelen. Voor meer informatie klik hier.

 

Wil je onze stichting financieel ondersteunen? Neem dan contact op met ons of doneer direct op NL 90 ASNB 8809344960